GEÇİCİ BİR SÜREYLE BU FORM HİZMET DIŞIDIR

01

TEKNİK DESTEK

Ofisimize gelerek proje yazım aşamalarındaki fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
02

BİLİMSEL DESTEK

Projelerinizin özet, kapsam, özgün değer, yaygın etki vb. bölümlerinin, alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen panellerde değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.
TOP Proje, Tübitak, UNDP