Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Ekibi

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR

Koordinatör

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilim Dalında 1992 yılında Yüksek Lisans ve 1996 yılında Doktora Derecesi almıştır. 2003-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd , 2004-2008 yılları arsında Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve 2009 -2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 1993 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapmakta olup 2016 yılında Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisine atanmıştır. Biyokimya , Moleküler Biyoloji ve Kimya alanında çok sayıda SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış ve kongre/konferans/sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli birçok projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Çalışma konuları proteinler, enzimler, gen klonlama ve metabolizma alanlarında olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Harun BUDAK

Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Harun BUDAK, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilim Dalında 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora Derecesi almıştır. Yüksek Lisans çalışmalarını 2005 yılında Max Planck Institute of Experimental Endocrinology, Hannover/Almanya’da ve Doktora çalışmalarını Max Planck Institute for biophysical Chemistry Department of Genes and Behavior, Göttingen/Almanya’da 2006-2009 arasında yapmıştır. Yine aynı enstitüde 2 yıl PostDoc olarak çalışmıştır. 2011 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görev yapmaktadır. Bağlı bulunduğu birimde birçok Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersleri vermiş, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yönetmiştir. Moleküler Genetik ve Biyokimya Alanında birçok çalışması bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli birçok projelerde yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak çalışmıştır.

Doç. Dr. Murat ÇAKICI

Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Murat ÇAKICI, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Bilim Dalında 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2011 yılında Doktora Derecesi almıştır. Doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere 2011-2012 tarihleri arasında 6 ay Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Organic Chemistry, Karlsruhe/Almanya’da PostDoc olarak çalışmıştır. 2005 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapmaktadır. Organik Kimya alanında SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış ve kongre/ konferans/ sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli projelerde yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak çalışmıştır.

PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYON OFİSİ

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Hasan SEÇEN

Fen Fakültesi

KBAG/MFAG/SANTEZ alanlarındaki projelere destek vermektedir. hsecen@atauni.edu.tr *Fen Fak : Doç. Dr. Özlem BARIŞ Doç. Dr. Harun BUDAK *Erzurum MYO: Prof. Dr. Hayrunisa NADAROĞLU *Aşkale MYO :Yrd.Doç.Dr Demet GÜLTEKİN *Pasinler MYO:Yrd.Doç.Dr Arif Emre SAĞSÖZ *Narman MYO:Yrd. Doç. Dr Bilal NİŞANCI *İspir MYO: Doç. Dr. Mutlu KUNDAKÇI *Tortum MYO:Ö.G Mustafa ÖZGERİŞ

Prof. Dr. Bülent ÇETİN

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Murat ALANYALIOĞLU

Fen Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Bilim Dalında 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında Doktora derecesi almıştır. 2002-2003 yılları arasında NSF-TÜBİTAK ortak projesi ile Auburn Üniversitesi’nde (Alabama, ABD) 10 ay süreyle “Bileşik yarıiletken ince filmlerin elektrokimyasal sentezi” üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2010-2011 yılları arasında TÜBİTAK-BİDEB bursuyla Barcelona Materyal Bilimleri Enstitüsü’nde (İspanya) 9 ay boyunca “Elektrokimyasal yöntemle grafen sentezi” alanında doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2009-2010 yılları arasında Kimya Bölümü başkan yardımcılığı ve 2013-2015 yılları arasında DAYTAM Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Elektrokimyasal sensörler, karbon nanomateryaller, nanokompozit malzemeler, bileşik yarıiletken ince filmler ve elektropolimerizasyon alanlarında SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayımlanmış bilimsel makaleleri ve uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirileri bulunmaktadır. 1 adet NSF, 5 adet TÜBİTAK ve 11 adet BAP destekli projede yürütücü, araştırmacı ve danışmanlık görevleri yapmıştır. 8 adet yüksek lisans ve 3 adet doktora tez danışmanlığı yapmış olan Murat ALANYALIOĞLU, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Şaziye Sezin PALABIYIK

Eczacılık Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Ş.Sezin PALABIYIK, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2006 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında 2010 yılında Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında 2014 yılında Doktora Derecesi almıştır. Innsbruck Medical University, Center for Chemistry and Biomedicine, Division of Biological Chemistry, Innsbruck/Avusturya’da 2015 yılında 3 ay süre ile doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2014 yılından beri Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. TUBİTAK ARDEB destekli 3501-Kariyer Geliştirme Programı projesinde yürütücülük, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projelerinde ise araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğrt. Üyesi Duygu Fındık Coşkunçay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Osman Nuri Ata

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Osman Nuri ATA, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimyasal Teknoloji Bilim Dalında 1996 yılında Yüksek Lisans ve 2001 yılında Doktora Derecesi almıştır. 1994 yılından beri Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Bağlı bulunduğu birimde birçok Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersi vermiş, Lisansüstü tezler yönetmiştir. Kimya Mühendisliği Alanında birçok çalışması bulunmaktadır. Ulusal destekli projelerde (DPT/TUBİTAK) görev almıştır.

Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT

Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Programından 1992 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi Bilim Dalında 1998 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktora Derecesi almıştır. Yüksek lisans tez çalışması yüzey kimyası doktora çalışması ise kimya eğitimi ile ilgilidir. 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı A.Ü. K.K. Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 2002 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe ve 2013 yılında profesörlüğe atanmıştır. Kimya Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü seviyede kimya ve kimya eğitimi ile ilgili dersler okutmaktadır. Kimya ve kimya eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. TÜBİTAK destekli Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bir projede yürütücü olarak çalışmıştır.

Doç. Dr. Aslıhan Esringü

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Selda ÖRS

Ziraat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu, 2004 yılında aynı bölümden Yüksek Lisans diplomasını aldı ve doktoraya başladı. 2007 öğretim yılında CIHEAM, The Mediterranean Agronomic Instute of Bari/ İtalya’da tam burslu olarak yüksek lisans eğitimine başladı ve 2009 yılında “Effect of Different Quantities Mixed Fly Ash and Sewage Sludge on Some Physical and Chemical Proporties of Saline Sodic Soils” konulu tezi ile ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesindeki doktora çalışmalarını tamamladı. 2012 Ocak ayında aynı bölümde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 2012 Eylül-2014 Mart tarihleri arasında University of California, Department of Environmental Sciences tarafından tam burslu araştırmacı olarak kabul edilip, US. ARS USDA Tuzluluk Laboratuvarları’nda çalıştı. 2016-2017 yıllarında 9 ay süreyle Kanada’da University of British Columbia’da “Institute for Resources, Environment and Sustainability” Enstitüsünde çalışmalar yürüttü. 2017 Ekim ayında Doçent ünvanını kazandı. BAP, TUBİTAK tarafından desteklenmiş ve yurtdışında yürütülmüş çeşitli projelerde farklı görevlerde bulunmuştur.

Öğretim Gör. Murat Bingöl

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI

Tıp Fakültesi

26 Ocak 1982’de Yusufeli’nde doğdu. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında TÜBİTAK yurt içi doktora burs programı kapsamında doktorasını yaptı ve 2009 yılında PhD unvanı aldı. 2010 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Elif ÇADIRCI, 2012 yılında Doçent oldu. Doktora çalışmaları sonrasında, 2011 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Departmanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Tarafından Özel Öğrenci Teşvik Ödülü’ne layık görülen Elif ÇADIRCI, meslek hayatı boyunca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından farklı yıllarda, Etkin makale, Patent, En İyi Bilimsel Araştırma Projesi, En iyi Tez Projesi ve Takdirname alanlarında ödüllere layık görüldü. 2008 yılında ROCHE-osteoporoz ikincilik ödülünü alan Elif ÇADIRCI, 2012 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü’ne 2013 yılında Türk Farmakoloji Derneği R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’ne ve 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Teşvik Ödülüne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü. Bugüne kadar bir adet 1003 Öncelikli Alanlar, iki adet 1001 Bilimsel Araştırmalar ve 1 adet 3001 Başlangıç AR-GE projesinde araştırmacı olarak yer almış olan Elif ÇADIRCI’nın bir adet 1001 TÜBİTAK projesinde yürütücülüğü bulunmaktadır. Türk Eczacılar Birliği ve Türk Farmakoloji Derneği Üyesi olan Doç. Dr. Elif ÇADIRCI Ocak 2016’dan beri Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Abdülbaki BİLGİÇ

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1994 yılında yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmak için açmış olduğu ulusal sınavı kazanarak, Amerika Birleşik Devletlerinde Oklahoma Eyalet Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Doğal Kaynaklar Fakültesi’nin Tarım Ekonomisi Bölümü’nde 1998 yılında yüksek lisans ve 2001 yılında ise doktora derecesini almıştır. Ayrıca bu üniversitenin İstatistik Bölümünden ikincil yüksek lisans derecesini de tamamlamıştır. Doktora derecesini aldıktan sonra Georgia Üniversitesi’nde 2001-2003 yıları arasında post doktora çalışmalarında bulunmuştur ve Nisan 2003 yılında yurda dönerek Harran Üniversitesi’ndeki görevine başlamıştır. Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ Harran Üniversitesi’nde bulunduğu yıllarda TÜBİTAK TOVAG Tarım Ekonomisi bölümüne 2008-2011 yılları arasında danışmanlık hizmetini yürütmüş olup, TÜBİTAK nezdindeki birçok araştırma projesine panelist olarak bulunmuştur. 2011-2012 yıllarında TÜBİTAK’tan almış olduğu yurtdışı post doktora çalışması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee Üniversitesi ’de çalışmalarda bulunmuştur. Yurda döndükten sonra Atatürk Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış ve 2013 yılında profesörlük kadrosuna yükseltilmiştir. Ocak 2017 yılından itibaren Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nın Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonun üyeliğini yürütmektedir. Tarım Ekonomisi alanında birçok ulusal ve uluslararası çalışması bulunup, TÜBİTAK, diğer ulusal ve uluslararası destekli araştırma projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak bulunmuştur. Tarım Ekonomisi alanında ekonometri ve sayısal yöntemlerle ilgili lisans ve yüksek lisans derslerini vermekte olup, birçok yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapmış ve yapmaktadır.

Doç. Dr. Gülşen TOZSİN DURMAZ

Mühendislik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Gülşen TOZSİN DURMAZ, lisans derecesini 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden, Bütünleşik Doktora Derecesini 2011 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2009-2010 yılları arasında Kanada’da British Columbia Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. 2004-2011 yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde Araş. Gör. olarak çalışmıştır. 2011 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca Bakanlık, TÜBİTAK ve BAP Projeleri yürütmüştür. “European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)” başlıklı COST Aksiyonunda Türkiye MC üyesidir." Çalışma alanları kapsamında yayınlanmış ve kongre/konferans/sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Öğrt. Üyesi Duygu ÖZSOY

İletişim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümünü bitirdi, aynı anabilim dalında yüksek lisansını tamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, TV ve Sinema Anabilim Dalında yaptı. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında devam eden "Dijital Bölünme Bağlamında Dijital Beceri Düzeyi ile Politik Katılım Arasındaki İlişki: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Örneği" başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. “The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)” başlıklı COST Aksiyonunda Türkiye MC üyesidir.

Öğretim Gör. Şule Erdilmen Ocak

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA ve İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLERİ

MÜHENDİSLİK F. KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. İhsan EFEOĞLU
ZİRAAT F. KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Bülent ÇETİN
ECZACILIK F. KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Fatma DEMİRKAYA MİLOĞLU

PROJE OFİSİ FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİ

BİRİM AD SOYAD
DİŞ HEKİMLİĞİ F. Doç. Dr. Sera DERELİOĞLU
ECZACILIK F. Prof. Dr. Zühal GÜVENALP
ERZURUM M.Y.O. Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
FEN F. Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
GÜZEL SANATLAR F. Doç. Dr. Hasan T. SÜMBÜLLÜ
HEMŞİRELİK F. Doç. Dr. Cantürk ÇAPIK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. Dr. Öğr. Üy. Gökhan ERKAL
İLAHİYAT F. Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT
İLETİŞİM F. Doç. Dr. Eyyup AKBULUT
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM F. Prof. Dr. Ahmet MAVİ
MİMARLIK VE TASARIM F. Prof. Dr. Sevgi YILMAZ
MÜHENDİSLİK F. Doç. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ F. Doç. Dr. Serap EJDER APAY
SPOR BİLİMLERİ F. Doç. Dr. Elif AKKUŞ
SU ÜRÜNLERİ F. Prof. Dr. Telat YANIK
TIP F. Prof. Dr. Zekai HALICI
TURİZM F. Doç. Dr. Murat TOSUN
VETERİNER F. Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ
ZİRAAT F. Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
HUKUK F. Dr. Öğr. Üy. Taner Emre YARDIMCI
TOP Proje, Tübitak, UNDP