Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Ekibi

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR

Koordinatör

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilim Dalında 1992 yılında Yüksek Lisans ve 1996 yılında Doktora Derecesi almıştır. 2003-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd , 2004-2008 yılları arsında Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve 2009 -2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 1993 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapmakta olup 2016 yılında Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisine atanmıştır. Biyokimya , Moleküler Biyoloji ve Kimya alanında çok sayıda SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış ve kongre/konferans/sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli birçok projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Çalışma konuları proteinler, enzimler, gen klonlama ve metabolizma alanlarında olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Harun BUDAK

Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Harun BUDAK, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bilim Dalında 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora Derecesi almıştır. Yüksek Lisans çalışmalarını 2005 yılında Max Planck Institute of Experimental Endocrinology, Hannover/Almanya’da ve Doktora çalışmalarını Max Planck Institute for biophysical Chemistry Department of Genes and Behavior, Göttingen/Almanya’da 2006-2009 arasında yapmıştır. Yine aynı enstitüde 2 yıl PostDoc olarak çalışmıştır. 2011 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görev yapmaktadır. Bağlı bulunduğu birimde birçok Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersleri vermiş, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yönetmiştir. Moleküler Genetik ve Biyokimya Alanında birçok çalışması bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli birçok projelerde yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak çalışmıştır.

Doç. Dr. Murat ÇAKICI

Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Murat ÇAKICI, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Bilim Dalında 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2011 yılında Doktora Derecesi almıştır. Doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere 2011-2012 tarihleri arasında 6 ay Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Organic Chemistry, Karlsruhe/Almanya’da PostDoc olarak çalışmıştır. 2005 yılından beri Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapmaktadır. Organik Kimya alanında SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış ve kongre/ konferans/ sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirisi bulunmaktadır. TUBİTAK, BAP ve DPT destekli projelerde yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Hasan SEÇEN

Fen Fakültesi

KBAG/MFAG/SANTEZ alanlarındaki projelere destek vermektedir. hsecen@atauni.edu.tr *Fen Fak : Doç. Dr. Özlem BARIŞ Doç. Dr. Harun BUDAK *Erzurum MYO: Prof. Dr. Hayrunisa NADAROĞLU *Aşkale MYO :Yrd.Doç.Dr Demet GÜLTEKİN *Pasinler MYO:Yrd.Doç.Dr Arif Emre SAĞSÖZ *Narman MYO:Yrd. Doç. Dr Bilal NİŞANCI *İspir MYO: Doç. Dr. Mutlu KUNDAKÇI *Tortum MYO:Ö.G Mustafa ÖZGERİŞ

Doç. Dr. Elif ÇADIRCI

Tıp Fakültesi

26 Ocak 1982’de Yusufeli’nde doğdu. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında TÜBİTAK yurt içi doktora burs programı kapsamında doktorasını yaptı ve 2009 yılında PhD unvanı aldı. 2010 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Elif ÇADIRCI, 2012 yılında Doçent oldu. Doktora çalışmaları sonrasında, 2011 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Departmanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Tarafından Özel Öğrenci Teşvik Ödülü’ne layık görülen Elif ÇADIRCI, meslek hayatı boyunca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından farklı yıllarda, Etkin makale, Patent, En İyi Bilimsel Araştırma Projesi, En iyi Tez Projesi ve Takdirname alanlarında ödüllere layık görüldü. 2008 yılında ROCHE-osteoporoz ikincilik ödülünü alan Elif ÇADIRCI, 2012 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü’ne 2013 yılında Türk Farmakoloji Derneği R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’ne ve 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Teşvik Ödülüne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü. Bugüne kadar bir adet 1003 Öncelikli Alanlar, iki adet 1001 Bilimsel Araştırmalar ve 1 adet 3001 Başlangıç AR-GE projesinde araştırmacı olarak yer almış olan Elif ÇADIRCI’nın bir adet 1001 TÜBİTAK projesinde yürütücülüğü bulunmaktadır. Türk Eczacılar Birliği ve Türk Farmakoloji Derneği Üyesi olan Doç. Dr. Elif ÇADIRCI Ocak 2016’dan beri Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Duygu ÖZSOY

İletişim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümünü bitirdi, aynı anabilim dalında yüksek lisansını tamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, TV ve Sinema Anabilim Dalında yaptı. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında devam eden "Dijital Bölünme Bağlamında Dijital Beceri Düzeyi ile Politik Katılım Arasındaki İlişki: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Örneği" başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. “The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)” başlıklı COST Aksiyonunda Türkiye MC üyesidir.

Prof. Dr. Osman Nuri Ata

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Osman Nuri ATA, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimyasal Teknoloji Bilim Dalında 1996 yılında Yüksek Lisans ve 2001 yılında Doktora Derecesi almıştır. 1994 yılından beri Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Bağlı bulunduğu birimde birçok Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersi vermiş, Lisansüstü tezler yönetmiştir. Kimya Mühendisliği Alanında birçok çalışması bulunmaktadır. Ulusal destekli projelerde (DPT/TUBİTAK) görev almıştır.

Doç. Dr. Aslıhan Esringü

Uzm. Murat Bingöl

Prof. Dr. Nurtaç CANPOLAT

Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Programından 1992 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi Bilim Dalında 1998 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktora Derecesi almıştır. Yüksek lisans tez çalışması yüzey kimyası doktora çalışması ise kimya eğitimi ile ilgilidir. 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı A.Ü. K.K. Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında 2002 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe ve 2013 yılında profesörlüğe atanmıştır. Kimya Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü seviyede kimya ve kimya eğitimi ile ilgili dersler okutmaktadır. Kimya ve kimya eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. TÜBİTAK destekli Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bir projede yürütücü olarak çalışmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Şaziye Sezin PALABIYIK

Eczacılık Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Ş.Sezin PALABIYIK, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2006 yılında mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında 2010 yılında Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında 2014 yılında Doktora Derecesi almıştır. Innsbruck Medical University, Center for Chemistry and Biomedicine, Division of Biological Chemistry, Innsbruck/Avusturya’da 2015 yılında 3 ay süre ile doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2014 yılından beri Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. TUBİTAK ARDEB destekli 3501-Kariyer Geliştirme Programı projesinde yürütücülük, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projelerinde ise araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Arş. Gör. Şule Erdilmen Ocak

Doç. Dr. Bülent ÇETİN

Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç. Dr. Gülşen TOZSİN

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Gülşen TOZSİN, lisans derecesini 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden, Bütünleşik Doktora Derecesini 2011 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2009-2010 yılları arasında Kanada’da British Columbia Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. 2004-2011 yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde Araş. Gör. olarak çalışmıştır. 2011 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca Bakanlık, TÜBİTAK ve BAP Projeleri yürütmüştür. “European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)” başlıklı COST Aksiyonunda Türkiye MC üyesidir." Çalışma alanları kapsamında yayınlanmış ve kongre/konferans/sempozyumlarda sunulmuş birçok makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Dr. Duygu Fındık Coşkunçay

Danışma Kurulu Üyeleri

Fakültelerde sizlere projenizle ilgili destek olmaya hazır temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

FAKÜLTE ADI SOYADI
Açıköğretim Fak. Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ
Diş Hekimliği Fak. Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ
Doç. Dr. Nihat KILIÇ
Eczacılık Fak. Doç. Dr. Yasin BAYIR
Yrd. Doç. Dr. Ali AŞÇI
Fen Fak. Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Doç. Dr. Özlem BARIŞ
Prof. Dr. Ali GÜROL
Edebiyat Fak. Doç. Dr. Ümit KILIÇ
Doç. Dr. Ahmet TOPAL
Güzel Sanatlar Fak. Doç. Dr. Yunus BERKLİ
Yrd. Doç. Dr. Önder YAĞMUR
Hukuk Fak. Doç. Dr. Metin İKİZLER
Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL
İİBF Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERKAL
İlahiyat Fak. Prof. Dr. Faruk KARACA
Prof. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI
İletişim Fak. Yrd. Doç. Dr. Eyyup AKBULUT
Yrd. Doç. Dr. Ömer ALANKA
Kazım Karabekir Eğitim Fak. Yrd. Doç. Dr. İsmail SEÇER
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞ
Mimarlık Fak. Prof. Dr. Sevgi YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI
Mühendislik Fak. Prof. Dr. Ergün YILDIZ
Doç. Dr. Okan KOMESLİ
Oltu BSB Fak. Yrd. Doç. Dr. Lokman CERRAH
Oltu Yer Bil. Fak. Yrd. Doç. Dr. Özkan AÇIŞLI
FAKÜLTE ADI SOYADI
Sağlık Bilimleri Fak. Prof. Dr. Mağrifet KAŞIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Karaman ÖZLÜ
Spor Bilimleri Fak. Doç. Dr. Erdinç ŞIKTAR
Su Ürünleri Fak. Doç. Dr. Saltuk Buğra CEYHUN
Tıp Fak. Prof. Dr. Meltem Alkan MELİKOĞLU
Doç. Dr. Orhan ATEŞ
Turizm Fak. Yrd. Doç. Dr. Cem IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ
Veterinerlik Fak. Prof. Dr. Bülent POLAT
Doç. Dr. Esin GÜVEN
Ziraat Fak. Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN
Doç. Dr. Elif DAĞDEMİR
Yabancı Diller Yüksekokulu Okt. Selçuk YAZICI
Okt. Gökhan YÜKSEL
Hemşirelik Fak. Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz
Yrd. Doç. Dr. Meltem Şirin Gök
Aşkale MYO Yrd. Doç. Dr. Demet GÜLTEKİN
Erzurum MYO Prof. Dr. Hayrunisa NADAROĞLU
İspir MYO Doç. Dr. Mutlu KUNDAKÇI
Narman MYO Yrd. Doç. Dr. Bilal NİŞANCI
Oltu MYO Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇETİNKAYA
Pasinler MYO Yrd. Doç. Dr. Demet TATAR
Sağlık Hiz.MYO Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Doç. Dr. Ayşe GÜROL
Tortum MYO Öğ. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ
Teknokent Prof. Dr. Recep SADELER
TOP Proje, Tübitak, UNDP