PANELİ YAPILMIŞ PROJELER

Ulusal ve uluslararası fonlar tarafından desteklenmek üzere hazırladığınız proje önerilerinize gizlilik ve etik ölçülere dikkat edilerek, bilimsel öneri/destek hizmetimiz devam etmektedir. Uzman ekibimiz tarafından projelerinizin özet, kapsam, özgün değer, yaygın etki vs. bölümleri değerlendirilmekte ve rapor olarak sunulmaktadır.

Paneller Nasıl Yapılıyor?
3 yılda 190 panel

Akademisyenlerin ofisimize gelerek ya da web sitemizdeki formlar menüsünde yer alan “proje destek formunu” doldurarak yazdıkları proje için teknik ve bilimsel destek talep etmeleri gerekiyor. Sonra başvurulan fon kuruluşunun talep ettiği formatta hazırlanıp hazırlanmadığı bir ön değerlendirmeden geçiyor. Uygun formatta hazırlanmış projeler için panel düzenleniyor. Panel ekibi farkı disiplinlerde görev alan ve farklı fon kuruluşlarının (TÜBİTAK, Bakanlıklar gibi) desteklediği proje deneyimine sahip akademisyenlerden oluşuyor. Ayrıca proje konusu özel bir çalışma deneyimine sahip bir araştırmacı tarafından değerlendirme gerektiriyorsa, bir veya iki adet dış panelist ilgili panele davet ediliyor. Projeler başvuru formlarının uygun formatta olup olmadığı, amaç, hedef, özgün değer, yaygın etki, proje ekibi ve bütçenin uygunluğu gibi kriterler de göz ününde bulundurularak değerlendiriliyor. Projelere eleştirel okuma yapılıyor. Paneller etik ve gizlilik ilkeleri kapsamında düzenleniyor. Tüm panelistler, panele girmeden önce proje fikrinin korunma altına olduğunu ve kesinlikle panel bittikten projeye dair hiçbir verinin paylaşılmayacağını taahhüt eden bir metin imzalıyor. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra, oluşturulan rapor en kısa zamanda proje yürütücüsüne sunuluyor. Beraber kritik ediliyor. Tabii bunlar öneri niteliğinde, takdir yürütücünün.

---------------------------------------------2019 Yılı Panelleri---------------------------------------------------------------------

No Panel Tarihi Program Türü Kodu
1 28.02.2019 1001 1001dyknby1901
2 28.02.2019 1001 1001dkbs1902
3 28.02.2019 1001 1001shn1903
4 28.02.2019 1002 1002crrh1904
5 28.02.2019 1001 1001kcy1905
6 7.02.2019 1002 1002zkn1906
7 7.02.2019 1002 1002ylmz1907
8 14.02.2019 1001 1001zr1908
9 14.02.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı BKNydgn1909
10 21.02.2019 1002 1002tn1910
11 21.02.2019 1001 1001cck1911
12 21.02.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı BKNkrkl1912
13 21.02.2019 PNLgltp1913
14 21.02.2019 PNLmct1914
15 3.01.2019 1002 1002jdrpy1915
16 18.01.2019 PNLblt1916
17 31.01.2019 1005 1005cftc1917
18 31.01.2019 1002 1002ks1918
19 7.03.2019 1001 1001nkk1919
20 7.03.2019 1001 1001ygngl1920
21 7.03.2019 1001 1001krkt1921
22 7.03.2019 1001 1001zbn1922
23 7.03.2019 1001 1001sngl1923
24 7.03.2019 1001 1001vsr1924
25 7.03.2019 1001 1001slms1925
26 14.03.2019 1001 1001yvz1926
27 14.03.2019 1001 1001bkts1927
28 14.03.2019 1001 1001blgc1928
29 14.03.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı BKNgr1929
30 14.03.2019 1001 1001bzkrt1930
31 21.03.2019 1001 1001rk1931
32 21.03.2019 1001 1001cngz1932
33 21.03.2019 1001 1001byt1933
34 21.03.2019 1001 1001gl1934
35 28.03.2019 1002 1002ydgn1935
36 28.03.2019 İkili İş Birliği İKİLİİŞBİRLİĞİynk1936
37 28.03.2019 1002 1002klç1937
38 28.03.2019 1002 1002byds1938
39 28.03.2019 1003 1003kzlgct1939
40 28.03.2019 3501 3501krkncgl1940
41 25.03.2019 1001 1001bkn1941
42 25.04.2019 1002 1002cvs1942
43 9.05.2019 1002 1002dstn1943
44 9.05.2019 PNLygmr1944
45 23.05.2019 1002 1002ddsgl1945
46 13.06.2019 İkili İş Birliği İKİLİİŞBİRLİĞİdkbs1946
47 13.06.2019 1002 1002byrmgl1947
48 26.06.2019 1002 1002cyln1948
49 25.07.2019 1002 1002byrktr1949
50 29.08.2019 1002 1002gl1950
51 26.09.2019 1001 1001yypgl1951
52 26.09.2019  BAP BAPtn1952
53 26.09.2019 1002 1002tk1953
54 10.10.2019 1001 1001ydn1954
55 10.10.2019 1002 1002gzr1955
56 10.10.2019 1001 1001grl1956
57 17.10.2019 1001 1001kc1957
58 17.10.2019 1001 1001dgn1958
59 31.10.2019 1001 1001dmr1959
60 5.11.2019 1001 1001lk1960
61 5.11.2019 1001 10011961
62 5.11.2019 1001 1001zkl1962
63 7.11.2019 1001 1001tncr1963
64 8.11.2019 1001 1001zr1964
65 12.12.2019 1005 1005kynr1965
66 12.12.2019 1002 1002ckl1966
67 19.12.2019 1002 1002gncdgn1967

--------------------------------------------2018 Yılı Panelleri------------------------------------------------------------------------------

1 11.01.2018 3001 3001zdmr1801
2 25.01.2018 3501 3501-1802
3 25.01.2018 Kalkınma Bakanlığı BKNbyrkckn1803
4 1.02.2018 1007 1007cngz1804
5 1.02.2018 1001 1001kms1805
6 8.02.2018 1001 1001gl1806
7 8.02.2018 Kalkınma Bakanlığı BKNydn1807
8 15.02.2018 1001 1001-1808
9 15.02.2018 1001 1001clk1809
10 15.02.2018 1001 1001cck1810
11 15.02.2018 1001 1001klc1811
12 15.02.2018 1002 1002kcl1812
13 16.02.2018 1001 1001zdmr1813
14 16.02.2018 1001 1001rhn1814
15 22.02.2018 1001 1001dkbs1815
16 22.02.2018 1001 1001yldrm1816
17 22.02.2018 3501 3501fndkcskncy1817
18 22.02.2018 1001 1001kynr1818
19 22.02.2018 1001 1001yldrm1819
20 22.02.2018 1001 1001-1820
21 22.02.2018 1001 1001ckc1821
22 22.02.2018 1001 1001sscgl1822
23 22.02.2018 1001 1001byr1823
24 23.02.2018 1001 1001tkn1824
25 23.02.2018 1001 1001cngz1825
26 23.02.2018 1001 1001kskc1826
27 23.02.2018 1001 1001pkcbn1827
28 23.02.2018 1001 1001sncn1828
29 8.03.2018 3001 3001-1829
30 8.03.2018 1002 1002crrh1830
31 15.03.2018 2214/A 2214/Albyrk1831
32 22.03.2018 PNLyldztkn1832
33 25.03.2018 PNLzdgn1833
34 19.04.2018 3001 3001zdmr1834
35 10.05.2018 1002 1002lkn1835
36 24.05.2018 3001 3001cvs1836
37 24.05.2018 1001 1001slmz1837
38 31.05.2018 3001 3001dnc1838
39 31.05.2018 1001 1001blt1839
40 7.06.2018 3001 3001zdmr1840
41 5.07.2018 1001 1001zdmr1841
42 2.08.2018 3001 3001lbz1842
43 9.08.2018 3001 3001dyknbv1843
44 11.10.2018 1002 1002ks1844
45 11.10.2018 1002 1002-1845
46 11.10.2018 1005 1005dkbs1846
47 18.10.2018 1002 1002dkbs1847
48 18.10.2018 1003 1003scr1848
49 19.10.2018 1002 1002slk1849
50 1.11.2018 1002 1002krks1850
51 8.11.2018 1002 1002gvn1851
52 19.11.2018 BAP BAPkcy1852
53 22.11.2018 1002 1002sngl1853
54 20.12.2018 1002 1002dmr1854
55 27.12.2018 1002 1002brn1855
56 27.12.2018 1002 1002skrks1856
57 3.01.2019 1002 1002rhn1857

--------------------------------------------2016-2017 Yılı Panelleri------------------------------------------------------------------

1 19.12.2016 1001 1001blt1601
2 19.12.2016 1001 1001rtkn1602
3 22.12.2016 3001 3001knylgl1603
4 22.12.2016 3001 3001ydn1604
5 2.01.2017 1001 1001clk1701
6 3.01.2017 1001 1001ktnclr1702
7 3.01.2017 1001 1001zn1703
8 3.01.2017 1001 1001klc1704
9 10.01.2017 2219 2219dgzl1705
10 19.01.2017 1005 1005clk1706
11 25.01.2017 3001 3001nkk1707
12 25.01.2017 3001 3001zyzcgl1708
13 13.02.2017 1003 1003mln1709
14 13.02.2017 1003 1003ls1710
15 23.02.2017 3001 3001dmrc1711
16 2.03.2017 3001 3001yldz1712
17 2.03.2017 1001 1001yldz1713
18 9.03.2017 3001 3001dmr1714
19 16.03.2017 3001 3001nvr1715
20 21.03.2017 ERASMUS+ ERASMUS+kplt1716
21 23.03.2017 3001 3001mrgl1717
22 6.04.2017 3001 3001yrdkl1718
23 13.04.2017 TANAP TANAPkts1719
24 13.04.2017 TANAP TANAPtl1720
25 13.04.2017 TANAP TANAPzyzcgl1721
26 13.04.2017 3501 3501zdmr1722
27 13.04.2017 3001 3001dlmc1723
28 20.04.2017 1001 1001kvrmc1724
29 26.04.2017 - PNLcn1725
30 27.04.2017 1002 1002skl1726
31 4.05.2017 3501 3501kskn1727
32 11.05.2017 3001 3001scr1728
33 18.05.2017 1002 1002lddngl1729
34 1.06.2017 1002 1002smsk1730
35 8.06.2017 3001 3001zr1731
36 15.06.2017 1001 1001byrmgl1732
37 22.06.2017 3001 3001clk1733
38 13.07.2017 1002 1002kdy1734
39 20.07.2017 1002 1002klc1735
40 27.07.2017 1002 1002kblt1736
41 27.07.2017 3001 3001kpkn1737
42 31.07.2017 1001 1001rdgn1738
43 31.07.2017 1001 1001dyms1739
44 10.08.2017 1001 1001bdk1740
45 10.08.2017 3001 3001dgc1741
46 14.08.2017 1005 1005hyrl1742
47 14.08.2017 1001 1001hyrl1743
48 16.08.2017 1001 1001gn1744
49 16.08.2017 3001 3001bzkrt1745
50 17.08.2017 1001 1001cck1746
51 17.08.2017 1001 1001shn1747
52 18.08.2017 1001 1001kll1748
53 18.08.2017 1001 1001cngz1749
54 21.08.2017 1001 1001kky1750
55 21.08.2017 1001 1001tp1751
56 23.08.2017 1001 1001kky1752
57 23.08.2017 1001 1001kky1753
58 8.09.2017 PNLzrmk1754
59 14.09.2017 3001 3001ksy1755
60 21.09.2017 3001 3001gr1756
61 28.09.2017 3001 3001ykt1757
62 29.09.2017 1002 1002gl1758
63 5.10.2017 3001 3001dmr1759
64 12.10.2017 1002 1002bydr1760
65 28.11.2017 1001 1001lcn1761
66 18.12.2017 3001 3001gr1762
TOP Proje, Tübitak, UNDP