"Atatürk Üniversitesi'nde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" Projesi

Proje Adı"Atatürk Üniversitesi'nde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" Projesi Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ

rsm-28 Proje No: 114K489
Destek Miktarı (TL)185.480 TL
Proje Başlama-Bitiş Tarihi01/09/2014 – 01/09/2016
Atatürk Üniversitesi
 
Projenin Amacı ve ÖnemiTÜBİTAK tarafından açılan 1000 çağrı programı kapsamında yürütülen bu projede, Atatürk Üniversitesinde akademisyenler arasında proje kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Proje ile özelde TÜBİTAK-ARDEB proje üretme ve yürütme potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje 1000 programı çağrı konusuna paralel olarak, Atatürk Üniversitesinde akademisyenlerin proje potansiyelini geliştirmek, üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinde araştırma ve proje kültürünü yaygınlaştırmak, üretilen nitelikli proje sayısında artış sağlamak, projelere karşı üniversitemizde bir kısım akademisyenlerde oluşan yersiz önyargıları ortadan kaldırılmayı amaçlamıştır.

Proje de temel faaliyetler 3 ana başlıkta yürütülmüştür. Bunlar TÜBİTAK-ARDEB programlarının tanıtımı,  eğitim faaliyetleri ve mentörlük faaliyetleridir. Proje ile özelde TÜBİTAK-ARDEB projeleri genelde ise üniversitemizin ulusal/uluslararası fon sağlayıcılardan proje üretme ve yürütme potansiyelinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir.

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar1000 programı çağrı konusuna paralel olarak yürütülen çalışmada, tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversitede

 • 18 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 Enstitü de toplam 23 adet “TÜBİTAK-ARDEB Proje Tanıtım Günleri” düzenlenmiştir. Üniversitemizde 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 7 Enstitü de toplam 30 adet “Örnek Projeler Corner Sunumu” yapılmış her bir Corner çalışmasında %50 si TUBİTAK-ARDEB projeleri arasından seçilen minimum 6 proje başarı öyküsü sunulmuştur.
 • Projede 1 adet “Proje Ofisi Web Portal” hazırlanarak hizmete sokulmuştur. Proje kapsamında, proje Web Portalına entegre çalışan bir veri tabanı yönetim sistemi hazırlanmış ve üniversitemizde 2561 akademik personele ait proje bilgilerinin tamamı veri tabanına kaydedilmiştir.
 • Eğitim faaliyetleri kapsamında proje süresince toplamda 16 TÜBİTAK-ARDEB Proje Hazırlama Eğitimi düzenlenmiş ve bu eğitimlerde 506 akademisyene eğitim verilmiştir. Mentörlük faaliyetleri kapsamında, Sosyal Bilimler, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında projeye dahil olan akademisyenler 2 yıl içerisinde 402 projeye mentörlük yapmışlardır.
 • Proje faaliyetleri sonucu Atatürk Üniversitesinde TÜBİTAK-ARBİS’ e kayıtlı araştırmacı sayısı %32’den %100’ e çıkarılmıştır. Proje faaliyetleri sonucu Atatürk Üniversitesinde TÜBİTAK-ARDEB’e sunulan proje sayısı %50 artırılmış ve sunulan projelerin kabul oranının da sunulan proje sayısına paralel olarak minimum %50 artırılmıştır.
Proje için TÜBİTAK Desteğinin ÖnemiÜniversitemizde Proje Kültürünün bütüncül bir yaklaşımla iyileştirilmesi 1000 programından alınan destekle mümkün olmuştur. Projenin hedef kitle tarafından benimsenmesinde TÜBİTAK ismi etkili olmuştur.

 

 *Proje yürütücüsü iletişim bilgileri:

Adı – Soyadı    : Sezai ERCİŞLİ

Unvanı              : Prof. Dr.

Telefon             : 0442 231 25 99

E-posta adresi  : sercisli@atauni.edu.tr

Prof. Dr. Ergün Yıldız

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

İlgili Alanlar; Jet loop reaktörler, Membran biyoreaktör, Membran filtrasyonu, su ve atısku arıtımı

Jet Loop Reaktörde Fenol ve Klorlanmış Fenollerin Ozonlanarak Giderilmesi

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK

Başlangıç/Bitiş T. :  2008/2010

Süresi : 33 Ay

Bütçesi: 329.030 TL

 

Amaçlar :

 

 • Bu çalışmanın amacı, yüksek gaz-sıvı ara yüzeyi oluşturmaları nedeniyle kütle transferi konusunda  başarılı olan jet loop reaktörlerin ozonlama prosesinde kullanım potansiyelin araştırılmasıdır.

 

 • Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi çeşitli şartlar altında Jet loop reaktörde ozonun kütle transfer özelliklerinin araştırılması ve aynı şartlarda klasik kabarcıklı reaktör ile karşılaştırılmasıdır.

 

 • İkinci kısımda ise kesikli ve sürekli şekilde işletilen çeşitli çalışma şartlarında Jet loop reaktör ve klasik kabarcıklı reaktörde fenol ve klorlanmış fenol gideriminin karşılaştırılmasıdır.

 

 

Çıktılar :

 

 • Jet loop reaktörün kütle transfer performansının belirlenmesi için yapılan deneyler klasik kabarcıklı reaktörlere göre yüksek performans sergilediği gözlemlenmiştir.

 

 • Fenol ve klorlanmış fenol gideriminde de jet loop reaktör daha etkin performans göstermiştir.

 

 • Jet loop reaktör kullanılarak yüksek maliyetli olan ozonlama prosesinin etkinliği arıttığı belirlenmiştir.

 

 

 

Başarı Öyküsü:

İnsan Teknoloji Etkileşimi ve Erişilebilirlik Laboratuvarı

Günümüzde bir şehri beğenilir ve yaşanılır kılan en önemli unsurlardan biri ihtiyaç duyulan her mekâna kolay ulaşımın sağlanmasıdır. Bir şehre ilk kez gelen kişiler, amaçları doğrultusunda gidecekleri mekânları kolayca bulmak isterler. Bu nedenle, şehrin planlanmasında yönlendirmelerin yeterli ve görünür olması, mekân içindeki tasarımın da işlevlere göre beklenen yerlerde olması önemlidir. Bizler proje ekibi olarak, bir şehrin keşfedilmesinin etkin, verimli ve memnuniyet verici olması gerektiği fikrinden yola çıkarak literatüre “şehir kullanılabilirlik” kavramını getirdik.  Bu kavram aslında proje ekibimizin “insan bilgisayar etkileşimi” uzmanlığı ile mimarlık ve şehir ve bölge planlaması uzmanlığının birleşiminden doğdu.

 

Şehir kullanılabilirlik kavramını belirli standartlara oturtmak ve değerlendirmeler yapmak amacıyla, üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinden öğretim üyeleri tarafından 2014-2015 tarihleri arasında 2013/449 numaralı “Şehir Kullanılabilirlik Endeksinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı BAP Güdümlü Araştırma Projesi gerçekleştirildi. Bu disiplinlerarası bilimsel araştırma projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA_AÖF)’nin de finansal desteği ile üniversitemiz bünyesinde Türkiye’de 5’nci, Doğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren ilk “İnsan Teknoloji Etkileşimi ve Erişilebilirlik Laboratuvarı” kuruldu. Bu laboratuvar sadece insan bilgisayar etkileşimi değil, engelli bireylerin bilgisayar kullanım ergonomisini amaçlayan, erişilebilirlik araştırmaları için de kullanılabilir şekilde düzenlendi. Laboratuvarımızda deney ve analiz yazılımları ile birlikte 250Hz örnekleme hızında masaüstü göz izleme sistemi (RED250) ve 60Hz örnekleme hızında gözlük tipi (eye tracking glass) bulunmaktadır.

 

 

Atatürk Üniversitesi İnsan-Teknoloji Etkileşimi ve Erişilebilirlik Laboratuvarı

Kullanılabilirlik en basit anlamda insanların etkileştikleri nesneleri ne kadar kolay kullanıldıkları ile ilgilendiği görülmektedir. Farklı bir ifade ile kullanılabilirlik, bir uygulamada belirlenen görevlerin, hedef kitle olarak tespit edilen kullanıcılar tarafından, gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından, uygun çevre koşullarında etkili, verimli ve memnun edici bir biçimde tamamlanması olarak da tanımlanabilir. Günümüzde soyut veya somut pek çok unsur üzerinde kullanılabilirlik çalışmaları yapılabilmektedir. Örneğin dijital ortamların ara yüzleri, web sayfaları, cep telefonları, taşıtlar ve çeşitli ev aletleri kullanılabilirlik testlerinden geçmektedirler. Tüm bu testler üreticiye ürettikleri ürünün kullanım kolaylığı hakkında geribildirimler sağlamakta, bu geri bildirimler ışığında ürünlerin iyileştirilmesi ve ürünlerin kullanıcıya daha iyi hitap etmesi mümkün olmaktadır.

 

 

 

Bizler saha çalışmaları yapılarak Erzurum şehir merkezinde ve Atatürk Üniversitesi Kampüsü açık ve kapalı alanlarında kullanılabilirlik problemlerinin tespiti ve çözüm yolları üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun dışında bilgisayara entegre edilen göz izleme cihazı sayesinde bir çok bilişsel çalışma da yürütülebilir. Göz izleme cihazı ile yürütülen diğer örnek çalışmalarımız aşağıdaki gibidir.

 

Devam Eden Bilimsel Araştırmalarımız

 • Ersin KARAMAN tarafından; eğik yazının okuma hızına etkisinin araştırılması,
 • Engin KURŞUN tarafından; Paragraf anlamada okuma stratejisinin etkisinin göz izleme metrikleriyle doğrulaması
 • Engin KURŞUN tarafından, ilk okuma öğretiminde cümle çözümleme ve ses temelli cümle yönteminin okuma başarısı ve hızına etkisinin araştırılması

 

Laboratuvarın Kullanımı

Halen Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA-UZEM) binası içinde aktif olarak kullanılan İnsan-Teknoloji Etkileşimi ve Erişilebilirlik Laboratuvarı tüm araştırmacıların kullanımına açık olup, internet sayfası üzerinden randevu sistemi ile çalışmaktadır.

 

Göz izleme cihazlarını her türlü araştırma amaçlı faaliyetlerinizde kullanmak için lütfen randevu alınız;

 

Atatürk Üniversitesi İnsan-Teknoloji Etkileşimi ve Erişilebilirlik Laboratuvarı

Web sayfası: http://iteel.atauni.edu.tr/

 

Proje Ekibimiz

Yrd. Doç. Dr. Ersin KARAMAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri)

Yrd. Doç. Dr. Engin KURŞUN (Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)

Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ YILMAZ (Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)

Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık)

Yrd. Doç. Dr. Gül ŞİMŞEK (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama)

TOP Proje, Tübitak, UNDP