ULUSAL FON KAYNAKLARI

TÜBİTAK, BAKANLIKLAR, AJANSLAR

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Ulusal fon kaynaklarından akademisyenlerin en üst düzeyde faydalanmasını sağlamaktan sorumludur. Bu görevlere dâhil olan faaliyetler,

  • Ulusal fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım,
  • Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği,
  • Proje sonuçlarının ve başarı öykülerinin paylaşılması,
  • Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim, gibi çalışmalardır.
TOP Proje, Tübitak, UNDP