ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI

HORİZON 2020, AB katılım öncesi IPA, ERASMUS +, TÜBİTAK İŞBİRLİKLERİ

  • PDO Uluslararası fon kaynaklarından akademisyenlerin en üst düzeyde faydalanmasını sağlamaktan sorumludur. Bu görevlere dâhil olan faaliyetler,
    • Uluslararası fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım,
    • Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği,
    • Proje sonuçlarının ve başarı öykülerinin yayılımı,
    • Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim, proje önerisi yazma, bütçe hazırlama, mevzuat ve kurallara uygunluğu sağlamada destek, gibi çalışmalardır.
TOP Proje, Tübitak, UNDP