Proje Ofisinin vizyonu,  akademisyenler arasında araştırma ve geliştirme projeleri kültürünü yaygınlaştırarak, uzun vadede Üniversitemizi, proje başarı endekslerinde üst sıralara taşımaktır.

Proje çağrılarının duyurulması, destek imkânlarının tanıtılması, projelere bilimsel ve teknik destek sağlanması Proje Ofisi'nin misyonudur.

Panel raporlarının kritiği

PCM eğitimlerinin finali

Yürütme Kurulu Toplantıları

Yürütme Kurulu Çalışma Alanı

Proje Yazma Eğitimleri

TOP Proje, Tübitak, UNDP