DUYURULAR

Değerli Akademisyenler, 2019 yılı 1. Dönem TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı sonuçları açıklanmıştır. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizin destekleriyle toplam 8 TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmiştir. Projesi kabul edilen öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

Prof. Dr. Abdullah  Menzek (KBAG)
Prof. Dr. Sevgi Yılmaz  (TOVAG)
Prof. Dr. Üstün Şahin  (TOVAG)
Prof. Dr. Yasin Bayır  (SBAG)
Prof. Dr. Zühal  Güvenalp (KBAG)
Doç. Dr. İsmail Solmuş  (MAG)
Dr. Öğr. Üyesi Lokman  Cerrah (SOBAG)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep  Gül (TOVAG);

2019 YILI TÜBİTAK ve DİĞER FON KAYNAKLARI TARAFINDAN PROJELERİ DESTEKLENEN AKADEMİSYENLER

Değerli Akademisyenler, 2019 yılında TÜBİTAK ve Diğer Fon Kaynakları tarafından projesi desteklenen öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

Prof. Dr. Osman Nuri ATA(1003)
Prof. Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU(1002)
Prof. Dr. Neslihan DİKBAŞ(1002)
Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN(1002)
Prof. Dr. Hamit AKBULUT(1002)
Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ(ERASMUS)
Doç. Dr. Cihat YILDIZ(TAGEM)
Doç. Dr. Harun BUDAK(1002)
Doç. Dr. Aslıhan ESRİNGÜ(4004)
Dr. Öğrt. Üyesi Figen ORHAN(1002)
Dr. Öğrt. Üyesi Rabia Meryem YILMAZ(1002)
Dr. Öğrt. Üyesi Kader DAĞCI KIRANŞAN(3001)
Dr. Öğrt. Üyesi Bilal NİŞANCI(3001)

2018 YILI PROJE VERİLERİ

Değerli Akademisyenler, 2018 yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından 14 adet 1001, 5 adet 1002, 9 adet 3001, 2 adet 3501 projesi olmak üzere toplam desteklenen proje sayısı 30 dur. 2018 yılı içerisinde 4 adet KUDAKA, 7 adet ERASMUS, 3 adet Avrupa Birliği, 1 adet TANAP, 2 adet KOSGEB, 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 Adet DAP, 4 adet Arkeoloji, 7 Adet Endüstri Projesi olmak üzere TÜBİTAK dışı desteklenen proje sayısı 30 dur.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Proje kültürünü geliştirmek amacıyla;

Akademisyenleri proje hazırlamaya teşvik eder, Aktif fon kaynaklarını duyurur, Projelere bilimsel ve teknik destek sunar, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, Üniversite-Sanayi etkileşimini geliştirici planlamalar yapar.

HİZMETLERİMİZ

Uzman Havuzu

Projelere bilimsel ve teknik kapsamda mentörlük yapabilecek akademisyenler...

 • -Uzman havuzuna kayıt olabilirsiniz.
 • -Bilimsel destek vermek üzere proje panellerine davet edilebilirsiniz.
 • -Projelere danışmanlık yapabilirsiniz.
 • -Proje işbirliği için havuzdaki uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz.

Proje Havuzu

Üniversitemizi "girişimci yenilikçi üniversite endeksi" sıralamasında üst sıralara taşıyacak projeler...

 • -TÜBİTAK
 • -COST PROJELERİ
 • -BAKANLIKLAR VE AJANSLAR

Proje Eğitim Dökümanları

Proje nedir? Nasıl yazılır? Proje döngüsü yönetimi nedir ? Mantıksal çerçeve matrisi nasıl yazılır?

 • -Sorun ağacı oluşturma
 • -Paydaş analizi

BİR FİKRİNİZ Mİ VAR ?

Proje fikrinizle ofisimize gelebilir; proje yazımı ve başvurabileceğiniz fon kaynakları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuracağınız programa göre temin etmeniz gereken evraklar (Etik Kurul, Resmi İzin, Proformalar v.s.) için ofisimizden yardım alabilirsiniz.

YOL HARİTASI

Ofisimize gelerek, fikir aşamasından kabul aşamasına kadar, projenizi hayata geçirirken izlemeniz gereken tüm basamaklar için yol haritasını belirleyebilirsiniz.

BİLİMSEL DESTEK

Gizlilik ve etik ölçülere dikkat edilerek, projelerinizin özet, kapsam, yaygın etki, özgün değer vs. bölümlerinin "bilimsel olarak" incelenmesini sağlayabilir, önerileri rapor olarak alabilirsiniz.

TEKNİK DESTEK

Projeleriniz için başvuru öncesi ve kabulünden sonra danışmanlık, bilgilendirme konularında profesyonel destek alabilirsiniz.

AKTİF PROJELER

Devam eden projelerinizin işleyiş sürecinde bursiyerler, raporlar vb. konular ve karşılaşacağınız sorunların çözümü için yardım alabilirsiniz.

SÜREKLİ AÇIK ÇAĞRILAR

TÜBİTAK Başlama Tarihi  Bitiş Tarihi

 

1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMLARI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

1503 PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

1505 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

1507 TÜRKİYE KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

2221  KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI  Her ayın ilk iş günü  Son iş günü

 

2241 SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME TEZİ DESTEKLEME PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

3501 KARİYER GELİŞTİRME  PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

ERA-NET  (1. AŞAMA) Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

BAS  BULGARİSTAN BİLİMLER AKADEMİSİ Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

OFİD TEKNİK ASİSTANLIK HİBE PROGRAMI Yıl Boyu Açık Çağrı  

 

GÜNCEL SÜRELİ ÇAĞRILAR
 

TÜBİTAK          2535 - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile İkili İşbirliği ProgramıI  18.10.2019

TÜBİTAK          1700 - Eranet 1. Aşama Test Programı 31.12.2019

TÜBİTAK         2518 - 02.08. 2019

TÜBİTAK          IRASME 24. Çağrısı (2019)   25.09.2019

TÜBİTAK         CORNET 28. Çağrısı 25.09.2019

TÜBİTAK          SEA-EU JFS 2019 İnovasyon Çağrısı-Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fon. Programı 25.11.2019

TÜBİTAK          SEA-EU JFS 2019 Bilim ve Teknoloji Çağrısı-Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fon. Programı  25.10.2019

TÜBİTAK          ECSEL-2019 2. Aşama  25.09.2019

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi:

 • vico_thought_leadership_early_inno_tree_networkÜniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik eder,
 • Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurur (web sitesi, toplantılar, seminerler, vb.),
 • Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar, ortak çalışmalar planlar ve organize eder, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler,
 • Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek. Ayrıca, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapar,
 • Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirir,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunur, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanları ve ilgili birimlerini bu alanlarda projeler hazırlamaya teşvik eder.

DAYTAM

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi için tıklayınız...

BAP

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi için tıklayınız...

TTO

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi için tıklayınız...

Üniversitemiz Tübitak Proje İstatistikleri

244+

GENEL TOPLAM

232+

ULUSAL DESTEK

13+

ULUSLARARASI

5+

BAKANLIK ve AB
İLETİŞİM

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Proje Ofisi 25240 ERZURUM

Telefon:04422315682-5683-1563-1562

Email    : pdo@atauni.edu.tr

SAYFAMIZI BEĞENİN

100

TAKİP EDİN

100
TOP Proje, Tübitak, UNDP