Panel Desteği

Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik, vb. konularda proje sahiplerine danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Bakanlıklara ait projeler hakkında akademisyenlere bilimsel ve teknik destek verilmektedir. Hazırlanan projeler fon kaynağına sunulmadan önce Proje Ofisi tarafından değerlendirilmekte ve panel yapılmaktadır. Yapılan panele yönelik rapor proje yürütücüsüne sunulmaktadır.