Panel Desteği

Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik, vb. konularda proje sahiplerine danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Bakanlıklara ait projeler hakkında akademisyenlere bilimsel ve teknik destek verilmektedir. Hazırlanan projeler fon kaynağına sunulmadan önce Proje Ofisi tarafından değerlendirilmekte ve panel yapılmaktadır. Yapılan panele yönelik rapor proje yürütücüsüne sunulmaktadır.

 

PANEL HİZMETİ DETAYLARI

 

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, hazırlanan projeleriniz için fon kaynaklarına başvuru yapmadan önce, proje ile ilgili tüm detayların (amaç, hedefleri, özgün değer, yaygın etki vb) incelenmesi için bilimsel ve teknik panel destek hizmeti sağlamaktadır.

 

Panel hizmeti için takip edilmesi gerekenler aşağıda tanımlanmıştır.

 

 

1.     Panel hizmetine başvuru için proje önerisinin ilgili fon kaynağının güncel başvuru formu kullanılarak hazırlanmış ve tüm başlıkların eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. 

 

2.    Başvurular Proje ofisi web sayfasından (http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/panel-destegi-basvurusu) online olarak yapılmalıdır. 

 

3.    Panel değerlendirilmesine alınan projeler için karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanır.

 

4.    Proje önerisi tüm başlıklar için detaylı bir değerlendirmeden geçirilir. Uzman ekibimiz tarafından rapor haline getirilen öneri ve görüşler bir hafta içerisinde proje yürütücüsü veya ekibine yazılı ve sözlü olarak sunulur.

 

5.    Proje önerisinin değerlendirmeye alınabilmesi için hizmet bedeli Proje Ofisi Döner sermaye hesabına yatırılmalıdır.

 

6.    Proje değerlendirme ücretleri raporlar tamamlandıktan sonra Proje Ofisi tarafından ilgili Panelistlerin hesabına aktarılır.

 

İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.