Proje Fikri Dinleme

Proje...

Proje, bilinen bir bitiş tarihi olan geçici görevdir. Örneğin bir ev inşa etmek, bir yazılım geliştirmek, bir ürünü piyasa sürmek veya yüklü miktarda bir satın alma işlemi gerçekleştirmek de birer projedir. Bir ürün ya da hizmet geliştirmek dışında bir organizasyonda gerçekleştirilecek yapısal değişiklikler, çalışma şekildeki düzenleme ya da farklı prosedürlerin düzenlenmesi de proje olarak değerlendirilebilir. Ölçeği, bütçesi, yapım süresi farklı olsa da benzer iş süreçlerine sahip bu görevler belli temel özellikler taşır. Literatürde birçok tanımı olsa da proje kavramını basitçe “özel bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen geçici çalışma” olarak tanımlanabilir. Projelerin karakteristiğine bakacak olursak tek bir kişi veya kalabalık bir ekip, bir ya da daha fazla organizasyon tarafından yürütülebildiğini görmekteyiz. Başlangıcı ve sonu belli bir zaman dilimi içinde ve geçici olarak yürütülür. Çoğunlukla bir ihtiyaçtan doğan ve bu ihtiyacı karşılamayı hedefleyen projelerde, her bir problem çözülmesi gereken bir hedef, her hedefte faaliyetler olarak aracılığıyla gerçekleştirilir. Faaliyetler adım adım gerçekleştikçe projenin asıl amacına hizmet edecek şekilde planlanmış ve neden sonuç bağlamında ilişkilendirilmiştir. Yürütülen faaliyetler boyunca projeyle ilgili taraflar net şekilde tanımlanmış, paydaşlar ve yükümlülükleri belirlemiştir. Projeler kendilerine ayrılan bütçe ve insan kaynaklarını doğru şekilde kullanarak özgün çıktılara ulaşmaktadır. Her ne kadar projelerin ‘bir kereliğine’ olduğu her tanımda vurgulansa da bu bir projenin tamamlandıktan sonra sonuçlarının sürdürebilirliğine verilen önemi azaltmaz. Proje planlanırken sürdürülebilirlik için gerçekleştirilecek faaliyetlere yer verilmektedir.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, uzman kadrosu ile kurum/kuruluşlara ve kişiye özel proje fikri dinleme ve teknik destek hizmeti sunmaktadır.

Fikir dinleme ve teknik destek için takip edilmesi gerekenler aşağıda tanımlanmıştır.

  1. Talepler Proje Ofisi web sayfasından (http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/projeler-hakkinda-genel-destek-basvurusu) online olarak yapılmalıdır.
  2. Talep içeriğine bağlı olarak uzman bir ekip belirlenir ve talep sahibi ile iletişime geçilerek randevu oluşturulur. Görüşmeler şartlara bağlı olarak online veya yüz yüze planlanabilir.
  3. Proje fikirleri için karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanır.
  4. Talep sahibinden proje fikri ile ilgili detaylı bir sunum hazırlaması beklenir.
  5. Hizmet bedeli randevu saatinden önce Proje Ofisi Döner sermaye hesabına yatırılmalıdır.
  6. Hizmet Ücretleri toplantı bitiminden sonra Proje Ofisi tarafından ilgili Uzmanın hesabına aktarılır.