Birebir Mentörlü Proje Yazdırma

Mentörlük, daha bilgili ve tecrübeli bir kişinin, tecrübesiz veya daha az tecrübeli bir kişiyi öğrenmeye özendirdiği, destekleyici rol üstlendiği ve değerlendirdiği resmi bir süreçtir. Mentörlük desteği kişinin kariyerini ve kişisel gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda akademisyenlerin araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik proje yazma sürecini öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından mentörlük desteği önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, mentör destekli araştırma ve geliştirme proje yazma eğitimi sürecinde yaşanan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin sunulmasıdır.

Bu programda gerçekleşecek eğitimde TÜBİTAK 1001 proje fikri olan 30 akademisyene teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimi verilmektedir. Bir gün sürecek teorik eğitimde “AR-Ge projesi nedir?”, “Bilimsel Bir Araştırma Nedir? Nasıl Yapılır?”, “Proje Geliştirmenin Önemi?”, “Proje Yönetiminde Etik Kurallar”, “Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar” konuları hakkında akademisyenlere bilgi verilmektedir. 11 hafta sürecek olan uygulamalı eğitimde mentörler kendilerine atanan akademisyenlere “Başlık, Proje Özeti,”, “Amaç ve Hedefler”, “Konu, Kapsam ve Literatür Özeti”, “Özgün Değer”, “Yöntem”, “Proje Yönetimi, Ekip ve
Araştırma Olanakları”, “Yaygın Etki” konuları hakkında hem teorik bilgiler verecek hem de akademisyenin
proje yazma sürecinde bire-bir destek verilmektedir.

 

*Dr. Öğr. Üy. Duygu Fındık Coşkunçay