ETİK KURUL BELGELERİ

Değerli Araştırmacılar; Bazı proje başvurularında “Etik Kurul Onay Belgesi” ve “Yasal/Özel İzin Belgesi” gibi çeşitli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin hangi durumlarda gerekli olabileceğine ve hangi özellikleri taşıması gerektiğine dair TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

TÜBİTAK Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu

TÜBİTAK Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA;

Proje kapsamında düşünülen çalışma tedavi amaçlı olmayıp, insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği anket, mülakat, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, insandan primer olarak elde edilecek hücre veya doku kültürü çalışması, hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarından oluşuyorsa tıp fakültesi bünyesindeki Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapılması gerekir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu başvuru bilgileri ve formları için tıklayınız.

İlaç ve terkipleriyle veya tıbbi cihaz kullanılarak yapılacak, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektiren klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı Etik Kuruluna başvurmak gerekir.

Bilgi için tıklayınız.

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA;

Gerekli Etik Kurul Onay Belgesi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanlığına hitaben yazılmış bir dilekçe ile enstitü sekreterliğine başvuru yapılması gerekir.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANLARINDA;

İnsanlar ile yapılacak anket ve mülakat gibi veri toplama çalışmalarını içeren projelerde Etik Kurul Onay Belgesi için bu alanda sekreteryayı yürüten Rektörlük bünyesindeki Hukuk Müşavirliğine başvurulması gerekir.

HAYVAN DENEYLERİ ÖNGÖRÜLEN PROJELERDE;

Proje önerisi sıçan, fare ve tavşan ile çalışma içeriyor ise Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna (HADYEK) başvuru yapılmalıdır. HADYEK Sekreterliği Veteriner Fakültesi binası içerisinde bulunmaktadır.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) başvuru bilgileri ve formları için tıklayınız.

Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğü, bunun dışındaki hayvanlar için ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı etik kurullarına başvuru yapılmalıdır.

TOP Proje, Tübitak, UNDP