ETİK KURUL BELGELERİ

Değerli Araştırmacılar; Bazı proje başvurularında “Etik Kurul Onay Belgesi” ve “Yasal/Özel İzin Belgesi” gibi çeşitli belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin hangi durumlarda gerekli olabileceğine ve hangi özellikleri taşıması gerektiğine dair TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

TÜBİTAK Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu

TÜBİTAK Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu

SAĞLIK BİLİMLERİ ETİK KURUL BAŞKANLIĞI

  • Tıp Fakültesi Birim Etik Kurulu
  • Diş Hekimliği Fakültesi Birim Etik Kurulu
  • Eczacılık Fakültesi Birim Etik Kurulu
  • Veteriner Fakültesi Birim Etik Kurulu
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Etik Kurulu
  • Spor Bilimleri Fakültesi Birim Etik Kurulu

 

Sağlık Bilimleri alanında;

Proje kapsamında düşünülen çalışma tedavi amaçlı olmayıp, insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği anket, mülakat, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, insandan primer olarak elde edilecek hücre veya doku kültürü çalışması, hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmalarından oluşuyorsa tıp fakültesi bünyesindeki Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapılması gerekir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu başvuru bilgileri ve formları için tıklayınız.

İlaç ve terkipleriyle veya tıbbi cihaz kullanılarak yapılacak, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektiren klinik araştırmalar için Sağlık Bakanlığı Etik Kuruluna başvurmak gerekir.

Bilgi için tıklayınız.

 

Hayvan deneyleri öngörülen projelerde;

Proje önerisi sıçan, fare ve tavşan ile çalışma içeriyor ise Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna (HADYEK) başvuru yapılmalıdır. HADYEK Sekreterliği Veteriner Fakültesi binası içerisinde bulunmaktadır.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) başvuru bilgileri ve formları için tıklayınız.

Çiftlik hayvanları için etik kurul belgesi HADYEK tarafından verilmemektedir.

 

 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL BAŞKANLIĞI

  • Eğitim Bilimleri Birim Etik Kurulu
  • Güzel Sanatlar Birim etik Kurulu

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında;

İnsanlar ile yapılacak anket ve mülakat gibi veri toplama çalışmalarını içeren projelerde Etik Kurul Onay Belgesi için bu alanda sekreteryayı yürüten Rektörlük bünyesindeki Hukuk Müşavirliğine başvurulması gerekir.

Eğitim Bilimler alanlarında;

Gerekli Etik Kurul Onay Belgesi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Eğitim Bilimleri Birim Etik Kurul Başkanlığına hitaben yazılmış bir dilekçe ile ÜBYS üzerinden doğrudan ilgili etik kurul başkanlığına başvuru yapılması gerekir."

 

 

FEN VE  MÜHENDİSLİK BİLİMLER ETİK KURUL BAŞKANLIĞI

  • Ziraat Fakültesi Bilimleri Birim Etik Kurulu
TOP Proje, Tübitak, UNDP