About us

Projelerinize teknik ve bilimsel destek vermek için buradayız..

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Proje kültürünü geliştirmek amacıyla;

Akademisyenleri proje hazırlamaya teşvik eder, Aktif fon kaynaklarını duyurur, Projelere bilimsel ve teknik destek sunar, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, Üniversite-Sanayi etkileşimini geliştirici planlamalar yapar. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin katkısı ile aşağıda sıralanan yaygın etki ve katma değerlerin oluşması beklenmektedir.

  • Üniversitemizde proje kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanması,
  • Üniversitemize ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlanması/miktarının artırılması,
  •  Gerçekleştirilecek faaliyetler ile proje konusunda farkındalık oluşturulması,
  • Farklı fon kaynakları hakkında bilgilendirme sağlanarak akademisyenlerin teşvik edilmesi,
  •  Gerçekleşen her proje yayın ve patent potansiyeli taşıdığından Atatürk Üniversitesinin “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde” üst sıralarda yer alabilmesi,
  • Geliştirilecek kaliteli projeler ile ülkemizin bilimsel ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması,
  • Projelerde yer alacak diğer kurum ve ülke çalışanları sayesinde bilimsel kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Özellikle sanayiye yönelik projelerin artması sayesinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması,
  • Proje gerçekleşmesi ile oluşacak çıktılar sayesinde ekonomik katkı ve ticarileşmenin artması gibi Yaygın Etki/Katma Değerlerin oluşması beklenmektedir.

Bize ulaşmak için 0442 231 1562-1563

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR

Koordinatör
Bizi yakından tanıyın proje saynızı artırın...

2016 yılında yeniden yapılandırılan ofisimizin faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir.

Ofisimiz, panel desteği, teknik destek, birebir mentörlü proje yazdırma gibi faaliyetler bakımından bir çok proje ofisine esin kaynağı  olmuştur.