About us

Projelerinize teknik ve bilimsel destek vermek için buradayız..

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Proje kültürünü geliştirmek amacıyla;

Akademisyenleri proje hazırlamaya teşvik eder, Aktif fon kaynaklarını duyurur, Projelere bilimsel ve teknik destek sunar, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, Üniversite-Sanayi etkileşimini geliştirici planlamalar yapar. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin katkısı ile aşağıda sıralanan yaygın etki ve katma değerlerin oluşması beklenmektedir.

  • Üniversitemizde proje kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanması,
  • Üniversitemize ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlanması/miktarının artırılması,
  •  Gerçekleştirilecek faaliyetler ile proje konusunda farkındalık oluşturulması,
  • Farklı fon kaynakları hakkında bilgilendirme sağlanarak akademisyenlerin teşvik edilmesi,
  •  Gerçekleşen her proje yayın ve patent potansiyeli taşıdığından Atatürk Üniversitesinin “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde” üst sıralarda yer alabilmesi,
  • Geliştirilecek kaliteli projeler ile ülkemizin bilimsel ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması,
  • Projelerde yer alacak diğer kurum ve ülke çalışanları sayesinde bilimsel kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Özellikle sanayiye yönelik projelerin artması sayesinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması,
  • Proje gerçekleşmesi ile oluşacak çıktılar sayesinde ekonomik katkı ve ticarileşmenin artması gibi Yaygın Etki/Katma Değerlerin oluşması beklenmektedir.

Bize ulaşmak için 0442 231 1562-1563

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR

Koordinatör
Bizi yakından tanıyın proje saynızı artırın...

2016 yılında yeniden yapılandırılan ofisimizin faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir.

Ofisimiz, panel desteği, teknik destek, birebir mentörlü proje yazdırma gibi faaliyetler bakımından bir çok proje ofisine esin kaynağı  olmuştur.

ABOUT US

The Project Development and Coordination Office (PDO): PDO guides the researchers of Atatürk University in both national and international R&D&I and other projects from planning to finalization. This guidance includes services such as introduction and announcement of funding sources, special project training, technical and scientific support, peer review, mentoring and project management. Besides academic staff, PDO organizes lectures and seminars to raise awareness and support undergraduate and graduate students, entrepreneurs and different public institutions about projects. PDO also makes plans to develop University-Industry cooperation. An academic team of approximately 40 people from different disciplines, who are experts in their fields, support these studies of PDO on a part-time basis. Although the main purpose is to increase the project support rate of its stakeholders, PDO has also carried out many projects especially within the scope of its activities. Most of the projects of Atatürk University supported by national and international funds in the last five years have passed through this office