Proje Tanıtım Faaliyetleri

Proje Türleri ve Fon Kuruluşlarının Tanıtımları

Projelere atılmak genellikle meşakkatli bir süreçtir. Başarı oranları sınırlı olduğundan proje işine girişmek riskli kabul edilebilmektedir. Ancak şartlar zorlaşsa da projeler çalışmaya hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır ve sertleşen rekabet ortamında her geçen gün popülerliği artmaktadır. Çünkü projeler yeni bir boyut, farklı bir bakış açısı kazanmak, işle ilgili yeni deneyimler elde etmek için fırsatlarla doludur.  

Projeler ulusal ya da uluslararası rakiplerinizin kapasiteleri öğrenmek,  sürdürülebilir ortaklıklar kurmak, rakip ve ortaklara konum almak için bilgi, deneyim ve teknoloji transferi sürecidir. Geçmiş olumlu deneyimler yeni projelere yelken açmanızı kolaylaştırabilir. Öz kaynakları ve mevcut imkânları kullanılarak gerçekleştirilemeyecek büyüklükte ve çapta aktiviteleri hayata geçirmenin tek yolu bir proje yapmak olabilir. İster ticari, ister akademik ister sosyal projeler olsun hepsinin kendi alanında bir kaldıraç etkisiyle ivme kazanıyor olmasının altında bu eksen genişlemesi yatmaktadır.

Ofisimiz yeni projelere yelken açmanızı hızlandırmak için Ulusal ve Uluslararası tüm gelişmeleri özenle takip etmekte ve fon kaynaklarından alınan destek miktarını artırmak için akademisyenleri harekete geçirecek stratejiler geliştirmektedir.

Bu bağlamda düzenli aralıklarla proje türleri ve fon kuruluşlarının tanıtımı hakkında konferans, seminer ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.