Ekip Oluşturma ve Proje Pazarı

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Proje kültürünü geliştirmek amacıyla;

Akademisyenleri proje hazırlamaya teşvik eder, Aktif fon kaynaklarını duyurur, Projelere bilimsel ve teknik destek sunar, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, Üniversite-Sanayi etkileşimini geliştirici planlamalar yapar. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin katkısı ile aşağıda sıralanan yaygın etki ve katma değerlerin oluşması beklenmektedir.

  • Üniversitemizde proje kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanması,
  • Üniversitemize ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlanması/miktarının artırılması,
  •  Gerçekleştirilecek faaliyetler ile proje konusunda farkındalık oluşturulması,
  • Farklı fon kaynakları hakkında bilgilendirme sağlanarak akademisyenlerin teşvik edilmesi,
  •  Gerçekleşen her proje yayın ve patent potansiyeli taşıdığından Atatürk Üniversitesinin “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde” üst sıralarda yer alabilmesi,
  • Geliştirilecek kaliteli projeler ile ülkemizin bilimsel ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması,
  • Projelerde yer alacak diğer kurum ve ülke çalışanları sayesinde bilimsel kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Özellikle sanayiye yönelik projelerin artması sayesinde Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması,
  • Proje gerçekleşmesi ile oluşacak çıktılar sayesinde ekonomik katkı ve ticarileşmenin artması gibi Yaygın Etki/Katma Değerlerin oluşması beklenmektedir.

Disiplinler arası ve Sanayi işbirlikli araştırmalar planlanarak, ilgili birimlerde oluşturulacak işbirliklerine öncülük etmektedir.