Üniversite Sanayi KOBİ İşbirliği

Şehrin ARGE ihtiyacını karşılamak

Son yıllarda hükümetler ekonomik kalkınmanın bilgi temelli büyüme ile gerçekleştirilebileceğini varsaymakta ve politikalarını bu yönde geliştirmektedirler. Bu nedenle üniversitelerin, bilginin etkin bir şekilde üretildiği, araştırma ve geliştirme bulgularının akademisyenler arasında özgürce paylaşıldığı ve bilim tabanlı bilginin akademiden endüstriye aktarıldığı yerler olması hedeflenmektedir. Türkiye ekonomik büyümesini bu politikalar çevresinde düzenlemekte ve üniversiteleri dünya çapında bilim yapan ve teknoloji üreten merkezler haline dönüştürmeye çalışmaktadır. Global İnovasyon Endeksinin 2016 yılı sonuçlarına göre Türkiye 42. sırada bulunmaktadır.
Ülkemizin başarı endekslerinde çok daha ön sıralarda bulunması, üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının artırılması ve 3. nesil üniversite hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak gerekmektedir.

*Dr. Öğr. Üy. Duygu Fındık Çoşkunçay

Bu amaç doğrultusunda ofisimizde üniversite-sanayi-kobi işbirliğini artıracak faaliyetler düzenlenmektedir.