Başarı Hikayeleri

 

2016-2019 Yılları Arasında  Proje Türlerine Göre Destek Alan Proje Sayıları

Program Türü

2016 *

2017**

2018**

2019**

2020*

TOPLAM

1001

6

5

14

10

Cov-1

2

36

1002

5

2

5

11

2

24

1003

1

  

1

 

2

3001

5

5

6

2

 

18

3501

2

1

2

1

 

6

2244

   

1

6

7

1507

 

 

1

 

 

1

1513/ 1512*

 

 

 

1

1

1

4007

 

 

1

 

 

1

4004

 

 

1

1

 

2

A.B

1

1

 

1

 

3

KUDAKA

  

4

 

3

7

KOSGEP

  

2

 

 

2

COST

   

1

 

 

TEYDEP

1

 

2

 

 

3

ERASMUS

1

4

5

6

 

16

ISAGE

1

   

 

1

TANAP/DAP

  

3

1

 

4

Gençlik ve spor Bakanlığı

   

1

 

1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1

   

 

1

TAGEM

   

1

 

1

SAYP

TUSEP                                                                                                                                 

  

1

 

 

 

1

1

1

TOPLAM PROJE SAYILARI:

22

18

48

38

16

126

EĞİTİM, MENTÖRLÜK, BİLİM İNSANI YETİŞTİRME, PANEL, ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ, FAKÜLTE KOORDİNASYONLARI VE TEKNİK DESTEK RAKAMLARI

2016

2017

2018

2019

2020

TOPLAM

TÜBİTAK ve diğer projeler için akademisyenlere proje yazma eğitimleri.

26

256

340

230

20

872

Proje fikirleri değerlendirilerek mentörlü proje yazma desteği.

10

30

10

15

10

75

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne yönelik doktora öğrencilerine zorunlu proje yazma dersi.

 

 

1enst.

2enst.

4enst.

6

yarıyıl

Ulusal ve uluslararası proje önerileri okunur bilimsel panel düzenleme.

4

60

85

75

20

244

Disiplinler arası ve Sanayi işbirliği için araştırmalar planlama, ilgili birimlerde oluşturulacak işbirliklerine öncülük etme.

 

 

10

15

 

25

Fakülte koordinatörü fakültelerinde toplantılar düzenler ve fakülte etkinlikler planlama

 

 

20

20

 

40

Akademisyenlerin proje ile ilgili her türlü sorunlarına destek verme ***

100+

250+

400+

500+

300+

2000+

        

*1. Dönem. ** 1 ve 2. Dönem.

 

 

 

Başarı Hikayeleri Çok Yakında Burada!