Birebir Mentörlü Proje Yazdırma

Mentörlük desteği kişinin kariyerini ve kişisel gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda akademisyenlerin araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik proje yazma sürecini öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından mentörlük desteği önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, mentör destekli araştırma ve geliştirme proje yazma eğitimi sürecinde yaşanan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerinin sunulmasıdır.

Mentörlük, daha bilgili ve tecrübeli bir kişinin, tecrübesiz veya daha az tecrübeli bir kişiyi öğrenmeye özendirdiği, destekleyici rol üstlendiği ve değerlendirdiği resmi bir süreçtir.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Mentörlük hizmeti ile özgün proje fikri olan ve proje başvurusunda bulunacak olan birim, kurum ve akademisyenlere proje konusunda deneyimli mentörler eşliğinde proje hazırlama konusunda destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Mentör hizmeti desteği için takip edilmesi gerekenler aşağıda tanımlanmıştır.

  1. Proje fikrinin kısa bir özeti (amaç, hedefler, kapsam, yaygın etki, vb.) hazırlanarak web üzerinden (http://pdo.atauni.edu.tr/index.php/mentorlu-proje-yazdirma-destegine-basvuru) başvuru talebinde bulunulması gerekmektedir.
  2. Sunulan proje fikirleri Proje Ofisi Yürütme Kurulu tarafından özgünlük ve yaygın etki kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye alınır. Sonrasında yürütücü veya proje ekibi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak fikrin projeye dönüşme potansiyeli tartışılır.
  3. Olumlu değerlendirilen proje fikirlerine Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Yürütme Kurulu tarafından mentör ataması yapılır. Mentör seçimi yapılırken ilgili mentörün, proje deneyimine, mümkünse proje fikrine yakın bilgi ve birikime sahip olmasına bakılarak özellikle üniversitemiz akademisyenlerden seçilmesine özen gösterilmektedir.
  4. Tarafların programı birlikte yürütmeyi kabul etmeleri durumunda karşılıklı mentörlük sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.
  5. Mentörlerin, projenin bilimsel içeriğine girmeden proje yazma kurallarını göz önünde bulundurarak haftada 6 saat yürütücü ile çalışması ve projenin iki ay içerisinde sunabilecek duruma getirilmesi beklenmektedir. Hazırlanacak projenin gelişimi yapılacak periyodik toplantılarla Proje Ofisi tarafından takip edilir.
  6. Mentörler proje hazırlama konusunda sadece yol gösterici ve destek sağlayıcı rol üstlenmektedir. Projeyi yürütücü adına yazma gibi bir yükümlülükleri yoktur.
  7. Projenin red almasından proje ofisi ve mentör sorumlu tutulamaz. Red gerekçeleri Mentörle birlikte incelenerek projenin durumu hakkında değerlendirme yapılabilir.
  8. Mentörlük sözleşmesi imzalanmadan önce hizmet bedeli Proje Ofisi Döner sermaye hesabına yatırılmalıdır.
  9. Mentör Ücretleri Proje hazırlama süreci tamamlandıktan sonra Proje Ofisi tarafından ilgili Mentörlerin hesabına aktarılır.
Mentörlük hizmeti hakkında detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 
Mentör talebinde bulunmak için lütfen tıklayınız.