Panel Desteği

Projelerin başarılı ya da başarısız olması kapsam ve maliyet kısıtları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu yönüyle projelerde kapsam, zaman ve maliyet kısıtları arsındaki ilişki üçayaklı bir tabureye benzetilmektedir. Projelerin istenen kapsamda, verilen süreç içerisinde belirlenen bütçeyle tamamlanmaması halinde o projenin başarılı sayılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu kısıtların doğru planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Ayrıca paydaşların beklentilerini dikkate almak, belirlen ürün, hizmet ya da çıktıya ulaşmak için kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak ve risklerin dengelenmesi de önem arz etmektedir. Proje hedeflerini gerçekleştirmek için gereken süreçleri doğru değerlendirmek, projelerin olumsuz kapatılmasına neden olan etmenleri önceden değerlendirerek önlemler almak ve çözmek; projeleri başarıya ulaştıracak etmenleri hassasiyetle takip etmek projelerin başarılmasını sağlamaktadır.

Her ne kadar kağıt üzerinde her şey iyi planlanmış olsa da teknik açıdan çok nitelikli projelerinde zaman zaman olumsuz sonuçlandığı bilinmektedir. Projeleri olumsuz sonuçlanmaya iten etmenleri ortadan kaldırmak için proje tasarlanırken önlemler almak yerinde olacaktır. Başarısız projeler genellikle;

 • Kötü projelerdir ve program yönetimi disiplinine sahip değildirler.
 • Yönetici düzeyinde destek eksikliğinden mustariptirler.
 • Yanlış ekip üyeleri ile yola çıkmışlardır.
 • Zayıf iletişim ağına sahiptirler.
 • Proje başarısını ölçme değerlendirmek için hiçbir araç kullanmayı planlamamış ya da eksik planlamıştırlar.
 • Risk yönetimine sahip değildirler. Başarı ölçütleri ve B planları olmayan projelerdir.
 • Değişimi yönetemeyen projelerdir.

Başarılı projeler genellikle,

 • Lider özellikleri bakımından iyi bir yöneticiye sahiptirler.
 • Tüm paydaşlarım üzerinde fikir birliği kazandığı projelerdir.
 • Mümkün olan en iyi takıma sahiptirler.
 • Kapsamlı, uygulanabilir bir plan yapar ve gerekli aralıklarla planda güncellemeye giderler.
 • İş paketlerini, görevleri yerine getirmek için neye, ne kadar ihtiyacı olduğu gerçekçi şekilde belirlerler.
 • Değişimi yönetebilen projelerdir.
 • Yapabileceğinden fazlasını yapma gayretindense proje hedeflerine odaklanmış projelerdir.
 • Proje ekibine değer verir ve onların çalışma koşullarını olumsuz etkileyecek etmenleri ortadan kaldırır.
 • Üst yönetici varsa koordinatör ya da resmi paydaşlardan sürekli destek alırlar. Onlarla iletişim halindedir ve sık sık proje gidişatı hakkında bilgilendirme yaparlar.
 • Lider özellikleri bakımından iyi bir yöneticiye sahiptirler.

Panel hizmeti hakkında detaylara ulaşmak ve panel talebinde bulunmak için lütfen tıklayınız.